Næringsbygg/Industri

Ta kontakt med oss nå for en uforpliktende og gratis samtale eller inspeksjon.
Ring oss på 928 21 002 eller bruk epostskjemaet under.Vi tilbyr også eiendomsavtaler for hus og hytter.
En slik avtale kan inneholde f.eks:

  • Bygningskontroll: Kontroll av hus, hytter og andre bygninger hvor skadedyr er påvist innendørs. Vi avdekker hvor skadedyre kommer inn.
  • Regelmessige inspeksjoner: Utskiftning og påfylling av bekjempelsesmidler samt grundig ettersyn etter skadedyr.
  • Ubegrenset tilkalling
  • Tilstandsrapporter: Skriftlige tilstandsrapporter lages etter hver inspeksjon.


Borettslag, Sameier og Boligselskaper:
I ” Forskrift om skadedyrbekjempelse ” Kapittel II § 2-1 og § 2-2 fastsatt av sosial og helsedepartementet 21.12.02 plikter borettslag, sameier og boligstiftelser å iverksette nødvendige tiltak for å forebygge oppdage og utrydde skadedyr.


Fortvil ikke - vi vil hjelpe deg.
Ring oss for en uforpliktende samtale i dag.

Serviceavtale | Engangsoppdrag |


Skadedyrsbekæmpelse - Skadedjursutrotning - Pest Control / Extermination - Ongediertebestrijding - Schädlingsbekämpfung

Kontakt oss i dag på telefon 928 21 002 og problemet er løst!

Har du problemer med:
Stokkmaur, Faraomaur, Svart jordmaur ("sukkermaur”), Svart tremaur, Rød skogsmaur, Rotter og mus, Husbukk, Stripet borebille, Tysk kakerlakk, Brunbeltet kakerlakk, Melbiller, Melmøll, Fleskeklanner, Sølvkre, Veps, Veggdyr, Honningbier ?

Kontakt oss i dag på telefon 928 21 002 og problemet er løst!

Kontaktopplysninger:

Skadedyreksperten
Knut Morten Myhr - Tlf 928 21 002
Vestsidevegen 16 - 2420 Trysil

Stacks Image 15
For å drive ervervsmessig skadedyrbekjempelse i Norge, må man gjennomføre og bestå kurs i skadedyrbekjempelse og dokumentere praksis. Godkjennelser gis av Nasjonalt folkehelseinstitutt etter gjeldende regler. Skadedyreksperten innehar naturligvis slik godkjennelse. Her kan du se en oversikt over alle godkjente skadedyrbekjempere i Norge.